Routekaarten

Diensten

Maak kennis met de diensten van VASTGOEDNAVIGATIE. Ontdek de routekaart voor uw vastgoedbezit.

Projectmanagement/projectcoördinatie/directievoering

 • Coördinatie/begeleiding van projecten, proces en procedures
 • Selectieprocedure en aanbesteden m.b.t. alle voorkomende adviseurs
 • Voeren van contractonderhandelingen (m.u.v. juridische aspecten)
 • Gedelegeerd ontwikkelen van nieuwbouw projecten
 • Coördinatie van ontwerp- en bouwtechnische uitwerkingen
 • Bewaking van uitvoering t.a.v. geld, tijd, kwaliteit & efficiëntie
 • Opstellen PvE voor nieuw- of verbouw
 • Opstellen/controleren van werkomschrijvingen/bestekken
 • Coördinatie bij inrichting van openbare ruimten en infrastructuur
 • Begeleiding realisatie, toezicht, nazorg en beheer

 Haalbaarheid van Transformatie / herbestemming van leegstand

 • Onderzoek naar (tijdelijke) bestemmingswijziging
 • Voorbereiden en begeleiden van bestemmingswijzigingen
 • Mogelijkheden voor opwaarderen naar huidige maatstaven:
 • Vormgeving, materiaalkeuze en gebruiksfunctie
 • Indelingsvarianten (levensloopgeschikt)
 • Upgrading naar duurzame energie concepten zoals:
 • Warmte-koude-opslag (WKO) systemen
 • Warmtepompen, PV panelen, zonneboilers, douche wtw etc.

Technisch Beheer van vastgoed

 • Strategisch advies en beoordeling van scenario’s
 • Opzetten en beoordelen van meerjarenonderhoudsplanning
 • Rendementsoptimalisatie d.m.v. alternatieve scenario’s
 • Opstellen/opvragen van kostenramingen
 • Advies t.a.v. preventief onderhoud en beperken van onderhoudskosten
 • Onafhankelijke offerte spiegeling
 • Onderzoek/advies vochtproblemen

Technische due diligence bij aan- en verkoop van vastgoed(portefeuilles)

 • Beoordeling staat van onderhoud met eerste kostenprognose
 • Interview met gebruiker over recent uitgevoerde werkzaamheden
 • Bestemmingsmogelijkheden
 • Kadastrale onderzoeken

 

Uw route

Vastgoednavigatie deelt graag de routemogelijkheden op uw vastgoedbezit

Contact