Nieuws

Vastgoednavigatie updates

Voorgevel Walenburg uit de steigers

Transformatie project Walenburg aan de Montelbaanstraat 6 te Amsterdam

 

De voorgevel van Walenburg is weer als nieuw. De kap is aan de buitenzijde volledig geïsoleerd en er zijn compleet nieuwe zinken goten en dakkapellen geplaatst. Alle verflagen van goten, ramen en gevelkozijnen zijn geheel verwijderd en voorzien van een nieuw verfsysteem. De gevels zijn aan de buitenzijde onder hoge druk gereinigd en aan de binnenzijde voorzien van geïsoleerde voorzetwanden en voorzetramen. De afbouwfase is in volle gang en binnenkort zullen de nieuwe stalen balkons worden gemonteerd. Prognose oplevering eind 2017.

 

 

6 september 2017

Sloopwerk transformatie gestart

Deze week zijn de sloopwerkzaamheden gestart voor de transformatie van het project Engelandlaan te Zoetermeer. Alle bestaande installaties, binnenwanden en systeemplafonds zullen worden verwijderd. De betonnen binnenkern met daarin het trappenhuis en lift zal samen met het noodtrappenhuis behouden blijven. Daarna zal Aannemingsbedrijf C. van der Grift starten met de opbouw van 22 vrije verhuur appartementen in opdracht van Rijsterborgh Vastgoed bv.

Het projectmanagement op dit project wordt verzorgd door Vastgoednavigatie.

 

2 juni 2017

Constructie van transformatie uitgewerkt in 3D

Voor de transformatie van het project Engelandlaan te Zoetermeer zijn de bestaande en nieuwe constructieonderdelen volledig in 3D uitgewerkt. Zo zijn alle sparingen en nieuw aan te brengen ravelingen, dakrandbalusters en balkons tegen de bestaande draagconstructie duidelijk zichtbaar. Vanuit dit model zullen alle detailleringen nader worden uitgewerkt, zoals de nieuwe aansluitingen met de geperforeerde stalen gevelplaten.

Het projectmanagement op dit project wordt verzorgd door Vastgoednavigatie.

 

1 mei 2017

Warm dak voor Walenburg

Transformatie project Walenburg aan de Montelbaanstraat 6 te Amsterdam

 

Deze week zijn alle pannen tussen de nieuwe dakkapellen verwijderd en tijdelijk opgeslagen. De nieuwe geïsoleerde dakplaten worden op het bestaande dakbeschot aangebracht en daarmee blijft de onderconstructie warm. Groot bijkomend voordeel is dat het originele dakbeschot en de kapconstructie aan de binnenzijde in tact blijven. De nieuwe geïsoleerde dakkapellen zullen volledig bekleed worden met zink.

 

22 april 2017

Extra verdieping voor Walenburg

In de kapconstructie aan de Montelbaanstraat te Amsterdam zijn deze week de bestaande spanten omgebouwd voor het creëren van een extra verdiepingsvloer.

Hierna zal gestart worden met de montage van 20 zinken dakkapellen voor de nodige daglicht toetreding.

Het projectmanagement op dit project wordt verzorgd door Vastgoednavigatie.

 

16 maart 2017

Transformatie kantoorpand te Zoetermeer

Deze week projectmanagement overeenkomst getekend met Aannemingsbedrijf C. van der Grift. Het betreft de transformatie van een bestaand kantoorpand tot 22 appartementen in het centrum van Zoetermeer.

Uitgangspunt van het ontwerp door Knevel Architecten is om met zo min mogelijk middelen het bestaande kantoor uit 1990 te transformeren in een eigentijds appartementengebouw met een moderne identiteit en uitstraling. Door de plint te openen, het toevoegen van buitenruimtes en het plaatsen van zonnepanelen op het dak is het voormalige kantoor gerevitaliseerd.

 

2 maart 2017

Transformatie Volkslogement te Amsterdam

2016-11-30-10-29-28

Deze week zijn we gestart met het heiwerk van de liftput in het souterrain voor het project Walenburg.

Het betreft de transformatie van een voormalig Volkslogement naar 16 koopappartementen.

Het “Volkslogement en eethuis van het Amsterdamsch Bouwfonds” is in 1932 gebouwd naar ontwerp van Pieter Vorkink. Het was een betaalbaar hotel voor havenarbeiders, zeelieden en arbeiders die vanuit Friesland en Drenthe naar Amsterdam kwamen om daar te werken. In 1968 werd het een tehuis voor onbehuisden en kreeg het de naam Walenburg.

Vastgoednavigatie voert het projectmanagement uit in opdracht van Aannemingsbedrijf C. van der Grift b.v.

 

2 december 2016

 

Heeft u bouwplannen?

bouwplannenWanneer u bouwplannen heeft, is het van groot belang dat u weet of het bouwen en de gebruiksfunctie op het betreffende perceel wel is toegestaan.
Vastgoednavigatie kan voor u een quickscan opstellen, waarin u in één oogopslag ziet welke ruimtelijke kaders er gelden en mogelijk zijn.
Onderstaande items worden standaard in onze quickscan opgenomen:

  • Kadastraal bericht van eigendom, perceelsgrootte, kadastrale kaart;
  • Omschrijving van ligging/situering van het betreffende perceel ten opzicht van de omgeving;
  • Welk bestemmingsplan en welke bestemming(en), bestemmingsplankaart, omvang bouwvlak met zijn regels etc. zijn toegestaan;
  • Welk gebruik is toegestaan en eventuele binnenplanse afwijkingen;
  • Afstand tot dichtsbijzijnde voorzieningen zoals winkels, zorg, OV, onderwijs en snelwegen;
  • Eventuele externe risico’s.

Vastgoednavigatie zoekt de meest optimale route voor het realiseren van uw bouwplannen.

 

4 november 2016

Project Overland 2016

Project Overland 2016Vastgoednavigatie sponsort Project Overland 2016. De langste autorit over land van Oudewater naar Singapore.

Bram en Dieter uit Oudewater zijn bezig met hun droomtocht van ruim 25.000 km naar Singapore.

Volg de mannen via http://www.facebook.com/projectoverland2016

 

11 oktober 2016